XXI/113/05

2005-03-04 1330
Art. czytany: 3309 razy

uchwała z dn.24.02.2005r.

uchwała Nr XXI/113/05 z dn.24.02.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.