A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
Wiadomości:

Jednostki podległe
   Wszystkie jednostki
   Kierownicy jednostek
   Zadaj pytanie

Oferty inwestycyjne

Przetargi (arch.)
   Rok 2003 (arch.)
   Przetarg nieograniczony (arch.)

Wydziały
   Finansowy
   Organizacyjny
     Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
     Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
     Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
     Stanowisko ds. BHP
     Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
     Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
   Urząd Stanu Cywilnego
   Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
   Budownictwo
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Gminna Biblioteka Publiczna
   PRZETARGI I INWESTYCJE,WODOCIĄGI GMINNE

Władze
   Rada Gminy
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego
     Spotkania z mieszkańcami
     Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
     Pytania mieszkańców do Przewodniczącego i odpowiedzi
     Zadaj pytanie przewodniczącemu
     Plan Pracy Rady i sprawozdania
     Sesje rady i protokoły z sesji
     protokoły kadencja 2006-2011
     Uchwały Rady
     2002 - 2006
     2006 - 2010
     Komisje Rady
     Komisja Rewizyjna
     Komisja Infrastruktury Rady Gminy Zawady
     Klub Radnych
     Lista Radnych
     Wystąpienia Radnych na Sesjach
     Zapytania do Radnych
     Kontakty Rady z mieszkańcami
     Informacje o wybranym Radnym
     uchwały 2006-2011
   Wójt Gminy
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Przyjęcia interesantów
     Pytania mieszkańców i odpowiedzi
     Spotkania z mieszkańcami
     Komunikaty i zarządzenia
     Zarządzenia i inne akty prawne
     Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
     Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
     Interpelacje i zapytania do radnych
     Zadania i kompetencje
     Infromacje o zadaniach zrealizowanych
     Informacje o zadaniach w realizacji
   Urząd Gminy
     Załatwianie spraw w urzędzie
     Sekretarz
     Skarbnik
     Komórki organizacyjne i ich zadania
     Kadra Kierownicza
     Zatrudnienie i wynagrodzenie
     Statystyka pracy
     Mienie i wyposażenie
     Rejestry i ewidencje
     Urzędowa tablica ogłoszeń
     Realizacja budżetu
     Pełna sprawozdawczość urzędowa

Budżet i finanse
   Budżet
   Podstawowe informacje
   Realizacja planowanych dochodów
   Realizacja planowanych wydatków
   Podatki i ołaty lokalne
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa

Realizaca zadań i plany na przyszłość
   Raporty o stanie gminy
   Kompleksowe strategie rozwoju
   Strategie sektorowe
   Inwestycje
   Infrastruktura techniczna
   Realizacja ważniejszych zadań publicznych
   Wymiana doświadczeń
   Budżet zadaniowy

Kontakt
   Skontaktuj się z nami
   Gdzie się mieścimy

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP

oświadczenie majątkowe
   oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010
   oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006
   oświadczenia majątkowe 2002-2006

Przetargi i inwestycje (arch.)

PRZETARGI I INWESTYCJE

Prawo miejscowe:

Zarządzenia

Uchwały
   2002 - 2006
   2006 - 2010

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Planowanie przestrzenne
   Sprawy mieszkaniowe
   Urząd Stanu Cywilnego
   Sprawy komunikacyjne

Rejestr Skarg i Wniosków

Spis spraw w/g komórek organizacyjnych
   Referat Finansowy
   Referat Organizacyjno-Samorzšdowy
   Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rolnictwa, Leœnictwa i Gospodarki Ziemiš
   Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Œrodowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
   Sekretariat
   Urzšd Stanu Cywilnego

Rejestr wydawanych upoważnień

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
poniedziałku do piatku w godzinach

730 - 1530

Gmina Zawady

ul. Plac Wolności 12

16-075 Zawady