A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie ZP.341_1_06

  Zawiadomienie i umowa

  Zawady dn. 2006-09-07
  ZP.341-3/06  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  I. Zamawiający:
  1. Nazwa: Gmina Zawady
  2. Adres: Urząd Gminy Zawady, Plac Wolności 12
  3. Kod pocztowy: 16-075
  4. Miejscowość: Zawady
  5. Województwo: podlaskie
  II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  1. Tak. 2. Nie.
  III. Tryb i przedmiot zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia:
  1) robota budowlana;
  2) dostawa;
  3) usługa.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  1) przetarg nieograniczony;
  2) przetarg ograniczony;
  3) negocjacje z ogłoszeniem;
  4) negocjacje bez ogłoszenia;
  5) zamówienie z wolnej ręki;
  6) zapytanie o cenę;
  7) aukcja elektroniczna.
  IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
  Budowa dróg na terenie gminy Zawady Nr przetargu ZP.341-3/06
  V. Wybór oferty:
  1. Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy):
  2. Wykonawca:
  1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.
  2) Adres: Sitarska 1
  3) Kod pocztowy: 18-300
  4) Miejscowość: Zambrów
  5) Województwo: podlaskie
  3. Cena oferty wybranej: 2044199,02 zł
  Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zapraszam do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż przed terminem związania ofertą. Szczegółowy termin zostanie uzgodniony telefonicznie.


  Data wprowadzenia: 2006-09-19 1529
  Data upublicznienia: 2006-09-19
  Art. czytany: 2938 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady