A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-6/06 dostawa oleju napędowego

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-6/06

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-6/06 dostawa oleju napędowego
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Określenie przedmiotu zamówienia:
  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  23121100-2 Olej napędowy

  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie systematycznych dostaw lub zapewnienie możliwości dokonania zakupu (partiami po ok. 500 l.) oleju napędowego dla pojazdów mechanicznych należących do Gminy Zawady przewidywana ilość ok. 23000 litrów rocznie

  Miejsce wykonania, usług lub miejsce dostaw

  A) Miejscowość Zawady , pow. białostocki, woj. podlaskie – w przypadku dostaw samochodem dostawczym (tzw. dystrybutor objazdowy), dostawa, w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy tygodniowo albo,

  B) Inna miejscowość – w przypadku odbioru przez Zamawiającego z punktu sprzedaży wskazanego przez oferenta,

  2) Wymagania jakościowe i materiałowe o raz parametry techniczne
  Olej winien spełniać wymagania wg Polskiej Normy EN 590
  3) Warunki rozliczenia dostaw
  Płatność za poszczególne partie dostaw następować będzie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  Kryteria oceny ofert:
  · cena
  · ograniczenie kosztów zakupu przy czym za każdy rozpoczęty kilometr dojazdu poza teren gminy liczony od miejscowości Zawady odejmowane będzie 2 pkt
  Sposób wyliczenia ilości punktów jakie zdobyła oferta
  Cena najniższej oferty/ cena oferty x 100% - (ilość kilometrów x 2 %) = ilość punktów
  Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 100
  Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
  Terminy
  Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)
  Data: 14 / 12 / 2006 (dd/mm/rrrr)
  Miejsce składania ofert:
  Oferty należy składać do 14 grudnia 2006 r. godz. 1045 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Zawady ul. Plac Wolności 12 16 -075 Zawady

  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http:// www.ugzawady.bip.podlaskie.pl/  Data wprowadzenia: 2006-11-30 1927
  Data upublicznienia: 2006-11-30
  Art. czytany: 2463 razy

  » Specyfikaca Istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 245248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady